Aller au contenu principal

Cười với bóng em tôi đón Xuân về…

10. février 2013

Xuân còn chưa chén chén rượu nồng

Đã say ngây ngất mắt tình cô em

Trời ơi đời ngắn như ánh nắng

Kẻ đa tình ai cũng ngỏm vì Xuân…

DauXuan2013

Về tươi mát như mai buổi sáng

Làm mình quên vết bụi đường dơ

Mặc ai đó được, hơn, thắng, đúng,

Cười với bóng em tôi đón Xuân về…

Hạnh phúc còn nghe gà gáy buổi bình minh

Còn má lúm dìm Xuân trong tuổi trẻ

Khai bút đầu năm Quý Tỵ, MathildeTuyetTran, 2013

Commentaires fermés