Aller au contenu principal

City of kings – Về thăm cố đô Huế

27. avril 2013

City of kings by Mathilde Tuyet Tran

(Về thăm cố đô Huế – đăng bởi tạp chí Outlook, Thông tấn xã Việt Nam)

Outlook – Vietnam News Agency – Number 91 – May 2011

MTT_cityofkings1

MTT_cityofkings2

Commentaires fermés