Aller au contenu principal

Paying homage to Gia Long – Về thăm lăng Gia Long

27. avril 2013

Paying homage to Gia Long by Mathilde Tuyet Tran

(Về thăm lăng Gia Long đăng bởi tạp chí Outlook, Thông tấn xã Việt Nam)

Outlook, the monthly publication of Việt Nam News, published by the Vietnam News Agency, Number 96 – October 2011

MTT_payinghommageGL1

MTT_payinghommageGL2

Commentaires fermés