Aller au contenu principal

Tưởng niệm vua Duy Tân và tướng Charles de Gaulle -© Mathilde Tuyết Trần, France 2020 » MTT_P1080008

Mộ tướng de Gaulle và gia đình ở làng Colombey-les.Deux-Eglises, cũng một ngày mưa. Bản quyền ảnh Mathilde Tuyết Trần

Commentaires fermés